גישתו של הנביא מוחמד עליו השלום במלחמות נגד האויבים

he_teaching_of_the_Prophet_in_the_fightin